Logo

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

  • Přijali jsme pozvání účastnit se odborné konference „Efektivní nemocnice 2018 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Této konference se budou účastnit 2 naše pracovnice...
  • Spolek KOLUMBUS nabízí pomoc týmu v projektu „Z domova zpět do společnosti“ Nabízíme: Pomoc lidem se zkušeností s psychickým onemocněním, kteří jsou osamocení nebo mají...
  • Anonymní skype klub pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním Každé úterý se schází členové a příznivci Spolku KOLUMBUS na společném skypovém setkání. Témata těchto...

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS