Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Dne 4. 4. 2017 se zaměstnanci Spolku Kolumbus zúčastnili semináře „Oddlužení jako způsob řešení předlužení“ realizovaným Občanskou poradnou Remedium a Městskou částí Praha 10.

Na semináři byly představeny podmínky oddlužení, formy oddlužení, průběh procesu oddlužení a změny, které zavádí novela Insolvenčního zákona od července 2017.

Za náš spolek přišlo na seminář 5 zaměstnanců. Účastníci obdrželi osvědčení. Poznatky ze semináře využijí jako pacientští důvěrníci a v projektu „Buňka“.

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS