Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

melodie pronikla
a ten rytmus mě kroutí

přistupuješ blíž
a je to tak k obejmutí

zastavuješ moje boky
zpomaluješ ten spád

i když dál se kroutím
teď to má Tvůj řád

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS