Logo

Název projektu: Z domova zpět do společnosti

Projekt podpořen MČ Praha 10

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Cíle projektu

Jedná se o svépomocnou terénní zdravotně – sociální službu, formou osobní asistence hospitalizovaným osobám s duševním onemocněním v domácnostech.  Těžiště projektu spočívá v reálné pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Naši pracovníci budou posilovat důvěru pacientů, že vyléčení a zapojení se do běžného života je možné i u nich.
Zprostředkujeme kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli. Jsme vedeni také naším zájmem rozšiřovat svou členskou základnu z těchto pacientů a snažíme se je aktivizovat i tím, že v případě zájmu mohou začít pro náš spolek pracovat.
Projekt podporuje plynulý přechod z hospitalizace v psychiatrických nemocnicích a z odděleních nemocnic do běžného společenského života nebo bude sloužit lidem dlouhodobě izolovaným v domácím prostředí.
Podporujeme tímto začlenění pacienta do přirozeného prostředí. Návštěvy cílové skupiny propuštěných klientů v domácím prostředí budou prováděny na žádost těchto osob, aby se předcházelo relapsům nemoci a návratu zpět do ústavních zařízení.
Doprovody budou vykonávány také do komunitních služeb, neboť bydlení a chráněná práce tvoří jedny z nejvíce preferovaných doprovodů.

Nabízíme také anonymní skypový klub pro uživatele psychiatrické péče, který se v současné době koná 1x týdně, kde se mohou anonymně setkávat duševně nemocní lidé v pohodlí domova s našimi členy. Též někteří uživatelé preferují i pozdější osobní setkávání či telefonní spojení.
Samotní naši pracovníci mají osobní zkušenosti s tím, jak lze dosáhnout dlouhodobého stabilizovaného duševního zdraví. V průběhu podpory, také vysvětlují, proč je nutné brát léky (u osob s duševní poruchou až 70 procent pacientů přestane do ½ roku brát léky) a také se poměrně často stává, že v krátké době po ukončení hospitalizace přestanou navštěvovat ambulantního psychiatra.

V prvním pololetí 2018 odpracovali naši pracovníci v rámci projektu 192,5 hodiny, z toho na návštěvě v domácnosti 170 hodin. Počet osob navštívených byl 27 (10 mužů a 17 žen). Počet návštěv doma je 51.

Cílová skupina

Primární cílová skupina

• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy v psychiatrické nemocnici Bohnice
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy Psychiatrické kliniky Ke Karlovu 11, 
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Střešovice

Sekundární cílová skupina

• rodina pacienta a bližší okolí
• širší veřejnost
Uživatelé psychiatrické péče s lehkým, středně těžkým i chronickým duševním onemocněním. Tato cílová skupinavyžaduje velmi odborný a citlivý přístup, mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní zdraví.

 

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS