Projekt

Hlavním cílem projektu bylo zapojení uživatelů psychiatrické péče do edukace cílové skupiny – studenti středních škol a učilišť  Prahy 10, která podpořila tento grant v roce 2016 jako i v roce 2014. V rámci projektu někteří členové našeho pracovního týmu, který byl složený při přímé realizaci ze 4 přednášejících a 1 pracovníka IT, navštěvovali Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, Trhanovské nám. 129/8, Praha 10, aby zde pomocí svých příběhů a prezentací mladým lidem ozřejmili  potíže a úzdravu, kterými ve svém životě procházejí. Hovořili o svých rodinách, o svých zážitcích s nemocí, o své práci, nelze však opominout reformu psychiatrické péče. Projekt proběhl od 1.1. 2016 do 31.12. 2016.

Obecné cíle projektu byly tyto:

•    informovat o duševních poruchách obecně
•    informovat o specifických psychózách
•    zvýšení informovanosti a uvědomění si studentů, že kouření marihuany může fungovat jako spouštěč duševní poruchy
•    spolužití rodičů a příslušníků rodin osob s duševním onemocněním
•    informovat o nízkoprahových zařízení pro osoby s duševní poruchou
•    informovat o destigmatizačním procesu v rámci psychiatrie jako takové
•    zapojení pacientů do diskuze o duševních poruchách a osobních zkušeností s duševním onemocněním

 

 

 

 

 Výsledky z projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS