• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Ve dnech 12. – 15. 6. 2014 se konal v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně za účasti našich členů spolku KOLUMBUS.

Úvodní slovo přednesli především MUDr. Hollý a MUDr. Doubek.

Příspěvky spolku KOLUMBUS byly zařazeny v rámci symposia uživatelů psychiatrické péče - aktivní zapojení uživatelů do recovery. Symposiu předsedal MUDr. Masopust. Jan Jaroš přednesl příspěvek na téma mezirezortní spolupráce. Seznámil nás s tím, jak a kde správně lobovat ve prospěch duševně nemocných

. Mgr. Barbora Lacinová přednesla příspěvek na téma - vzdělávání a výzkum – nedílná součást recovery (úzdravy) – pohledem uživatele. Je potřeba vytvořit komplexní vzdělávací programy a je potřeba začít vzdělávat veřejnost již na 2. Stupni základní školy. Zdravotní personál se musí vzdělávat v nových metodách péče – např. školit zdravotní sestry, aby se mohly stát sestrami terénními, dále např. obvodní lékaře a dostatečně je informovat o budoucích službách pro duševně nemocné. Dalším přednášejícím byl Ing. Tomáš Tylich, který přednesl příspěvek – komunitní plánování sociálních a zdravotních samospráv jako nástroj úzdravy uživatelů psychiatrické péče. V pojednání je uvedena teorie k KP a zkušenosti z. s. KOLUMBUS z období let 2007 – 2013. Úzdravu autor zhodnotil na vlastním příkladu.

Po celou dobu od čtvrtka do pátku se konala výstava obrazů spolku KOLUMBUS a večer v pátek byla aukce obrazů.

 

Aktuality

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ