Logo

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

  • 8. září jsem se zúčastnil setkání rady GAMIANu v Bruselu.  Setkání se uskutečnilo v kanceláři GAMIANu v Bruselu. Zúčastnilo se ho 8 členů Rady z různých evropských...
  • Naše členka paní Jitka Šufanová vyhrála cenu veřejnosti a 1.místo v literární a výtvarné soutěži Živá duše 2018 organizace Anima Viva v Opavě.Předání cen proběhlo 25.9.2018 v...
  • Zúčastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb na Praze 12, který proběhl v Praze Modřany na Sofijském náměstí ve čtvrtek 4.10.

Copyright © 2018 - Spolek KOLUMBUS