• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
 • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
 • Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.
 • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

Pomozte nám pomáhat

Spolek KOLUMBUS bývá často prvním záchytným bodem pro lidi s duševním onemocněním před jejich propuštěním z nemocnice, přičemž my ty lidi navádíme dál do dalších center pro duševní zdraví. Ale nejen to, my máme i preventivní funkci. Lidé k nám přicházejí někdy i s nulovou zkušeností s duševní chorobou, aniž by kdy pomysleli na to, že by mohli takto onemocnět. My těm lidem jsme připraveni ihned pomoci, a tak vytváříme vlastně jakési nárazníkové pásmo mezi nemocnými a zdravými lidmi tak, aby nevznikla nějaká nedorozumění.

Přispět

 

Aktuality

 • Viz. leták:  
 • Promluva naší členky Vlaďky Zajíčkové na Workshopu o nedobrovolné hospitalizaci na Univerzitě Palackého Olomouc (Video): https://www.youtube.com/watch?v=rquniRjEphs  
 • V projektu Gamianu "The Vibrant Mind: Embracing Mental Health Through Artistry" chtějí v letech 2023 a 2024 oslavit umělce žijící s duševní nemocí po celé Evropě (i mimo ni!). Proto se rozhodli vytvořit skutečně celoevropskou výstavu umění s myšlenkou sdílet umělecká díla těchto umělců po celé Evropě. Web projektu zdePřihláška na výstavu zde
 • Spolupráce s PN Černovice
  Dnes jsme předali věcný dar PN Černovice v Brně v podobě 65 kg poznámkových sešitů. Účelem daru je podpora pacientů, kteří mohou využít sešity nejen na psaní deníků v rámci léčby návykových nemocí, nebo jejich další využití při hospitalizaci. Může posloužit i personálu nemocnice  při jejich aktivitách v rámci starostlivosti o duševně nemocné klienty. Vážíme si spolupráce a podporujeme klienty...
 • Naše členka Hanka Fučíková by vás chtěla pozvat na svou uměleckou výstavu v Café Práh v Brně a zároveň vám chce popřát hezké letní prázdniny. v Café Práh si můžete pochutnat na zmrzlinách, dortíku, palačinkách nebo si jen tak dát báječnou kávičku. Rádi Vás uvidíme!

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ