• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

 • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
 • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
 • Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.
 • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

Pomozte nám pomáhat

Spolek KOLUMBUS bývá často prvním záchytným bodem pro lidi s duševním onemocněním před jejich propuštěním z nemocnice, přičemž my ty lidi navádíme dál do dalších center pro duševní zdraví. Ale nejen to, my máme i preventivní funkci. Lidé k nám přicházejí někdy i s nulovou zkušeností s duševní chorobou, aniž by kdy pomysleli na to, že by mohli takto onemocnět. My těm lidem jsme připraveni ihned pomoci, a tak vytváříme vlastně jakési nárazníkové pásmo mezi nemocnými a zdravými lidmi tak, aby nevznikla nějaká nedorozumění.

Přispět

 

Aktuality

 • Spolupráce s PN Černovice
  Dnes jsme předali věcný dar PN Černovice v Brně v podobě 65 kg poznámkových sešitů. Účelem daru je podpora pacientů, kteří mohou využít sešity nejen na psaní deníků v rámci léčby návykových nemocí, nebo jejich další využití při hospitalizaci. Může posloužit i personálu nemocnice  při jejich aktivitách v rámci starostlivosti o duševně nemocné klienty. Vážíme si spolupráce a podporujeme klienty...
 • Naše členka Hanka Fučíková by vás chtěla pozvat na svou uměleckou výstavu v Café Práh v Brně a zároveň vám chce popřát hezké letní prázdniny. v Café Práh si můžete pochutnat na zmrzlinách, dortíku, palačinkách nebo si jen tak dát báječnou kávičku. Rádi Vás uvidíme!
 • Účastnili jsme se akce Mezi ploty 2023 v Praze v Bohnicích. Mohli jste u nás zakoupit umělecká díla našich členu a také se více dozvědět o našich aktivitách a cílech. Děkujeme organizátorům a naším členům za uskutečnění této akce!
 • VIDEO: Volnočasové aktivity v Brně 2
  https://www.youtube.com/watch?v=0MPaIBz5rCs
 • Členky spolku Kolumbus Lucie Smějsová a Hana Fučíková Vás zvou od 1. května na výstavu Živá a neživá krása světa v Brně v Líšeňské Pasáži.🌹Autorky také přejí hodně pohody a lásky na prvního máje - vždyť je to lásky čas. ❤️

Copyright © 2023 - Spolek KOLUMBUS
PDZ