Logo

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Je tvořen dvěma komorami podle zkušenosti s péčí o duševní zdraví - přímou nebo nepřímou. Spolek je nestátním, nepolitickým a nenáboženským svazkem, který sdružuje pouze fyzické osoby.

Spolek KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

  • Spolek KOLUMBUS hledá do svého týmu nové kolegy pro projekt „Pacientský důvěrník a podpůrce“ v Praze.
  • 4. 12. 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se uskutečnil v rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze. Pozvání přijala řada zástupců pacientských...
  • Dne 27. 11. – 28. 11. 2018 se dvě členky našeho spolku zúčastnily odborné „Konference Efektivní nemocnice 2018“, kterou pořádala organizace HealthCare Institute s následujícím...

Copyright © 2019 - Spolek KOLUMBUS