• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Organizačně administrativní servis
Termín realizace: 1.1. 2016 – 31. 12. 2016

Realizované aktivity

-    Hájení práv a zájmů duševně nemocných a zlepšování kvality života lidí s duševním onemocněním
-    Schůzky Rady sdružení, setkávání  projektových realizačních týmů, setkávání členů v kanceláři sdružení
-    Zapojení zástupců sdružení do implementačních skupin na Ministerstvu zdravotnictví v rámci probíhající Reformy psychiatrické péče
-    Zapojení  zaměstnanců sdružení do komunitního plánování v krajích Praha, Jihomoravský, Olomoucký
-    Zapojení členů sdružení do regionálních aktivit na Praze 10, Vsetín, Šternberk, Ústí nad Labem, Pardubice
-    Pravidelné schůzky zaměstnanců na Skype nebo v kanceláři sdružení, ve složení výkonný ředitel, účetní, koordinátoři projektů, asistentka ředitele cca 48 porad
-    Supervize činnosti sdružení, počet supervizí 10, dle potřeby a aktuálního dění ve sdružení
-    Pravidelná aktualizace webových stránek sdružení, sociálních sítí
-    Práce na informačním portálu sdružení, vkládání příspěvků o duševním zdraví
-    Ovlivňování zdravotní a sociální politiky aktivní účastí našich členů na seminářích, celostátních a zahraničních akcích, týkajících se problematiky duševně nemocných osob

Zhodnocení dosažených cílů

-    Stanoveným cílem projektu bylo udržení, podpora činnosti a další dlouhodobý rozvoj celostátního občanského sdružení KOLUMBUS.
-    Tyto cíle se podařilo naplnit a rozvoj probíhá v rámci zvyšování kvality řízení, zvyšování počtu aktivních členů, zlepšování PR organizace formou zapojování členů sdružení do aktivit týkajících se hájení práv duševně nemocných
-    Po personální stránce se podařilo v roce 2016 udržet všechna chráněná pracovní místa, v polovině roku byl přijat další zaměstnanec na pozici sociálního poradce
-    K 31.12. 2016 došlo ke zvýšení počtu členů na 218
-    Naplněním důležitého cíle projektu byla podpora destigmatizace osob s duševním onemocněním příkladem dobré praxe-zaměstnanci sdružení jsou i přes své onemocnění schopni duševní práce a někteří již formou drobných úvazků pracují na otevřeném trhu práce.

Změny během realizace

K vážným změnám, jak po personální tak i po realizační stránce projektu, nedošlo. Výkonný ředitel musel být pro své onemocnění v průběhu roku částečně nahrazen zástupcem. Tato skutečnost, ani drobné zdravotní výkyvy ostatních členů týmu, neměly však zásadní vliv na fungování projektu.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ