• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Administrativní podpora Spolku KOLUMBUS – pobočka Olomouc

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Tento projekt podpoří: AMGEN s.r.o.

 

 

Primárním cílem projektu je vybudování a posílení postavení Spolku KOLUMBUS v Olomouckém kraji. Přidruženým cílem je podpora zaměstnanosti osob s duševními obtížemi, vytvořit a udržet chráněná pracovní místa. Dále pak získat nové aktivní členy Spolku KOLUMBUS v Olomouckém kraji.

V neposlední řadě je cílem projektu podpora destigmatizace osob s duševními obtížemi a v naší kanceláři jim poskytnout bezpečný prostor pro rozvoj jejich dovedností a poskytnout jim emoční podporu.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ