• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Ruku v ruce společně pro Prahu

Projekt podpořen Nadačním fondem TESCO

Doba realizace: 16. 3. 2020 – 23. 9. 2020

 

Popis Projektu

Cílem projektu "Ruku v ruce společně pro Prahu" je zvýšení kvality péče o duševně nemocné spoluobčany (uživatele psychiatrické péče) původně hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních na území hl. m. Prahy, jako pomoc lidem s duševní nemocí, kteří jsou již na cestě k úzdravě.
Jedná se o svépomocnou terénní zdravotně – sociální službu, formou osobní asistence hospitalizovaným osobám s duševním onemocněním v domácnostech. Těžiště projektu spočívá v reálné pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Naši pracovníci posilovali důvěru pacientů, že vyléčení a zapojení se do běžného života je možné i u nich.
Pro zapojení cílové skupiny byla uspořádána též jedna skupinová akce pro 11 osob, kde naši podpůrci doprovázeli klienty do kina Evald na české životopisné drama „Havel“ z roku 2020 režiséra Slávka Horáka, který k filmu také společně s Rudolfem Suchánkem napsal scénář.

Popis cílové skupiny

Povaha duševních poruch, průběh léčby duševních poruch i jejich dopad na postavení psychiatrických pacientů ve společnosti, která je stigmatizuje a vylučuje, vede k jejich diskriminaci a k sociálnímu vyloučení.
Většina osob s duševním onemocněním se chce začlenit do společnosti a uplatnit se ve společnosti i na trhu práce. Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení velmi těžko hledají uplatnění. Díky naší dosud neregistrované službě mohou lidé znovu nalézt své místo ve společnosti.

Průběh realizace

Naši podpůrci doprovázeli a navštěvovali klienty v domácnostech. Mezi nejdůležitější diskutovaná témata patřily otázky zdraví a emoční podpora jako taková. Bylo potřeba řešit rodinné záležitosti, naslouchat zájmům nemocných osob. Z praktických důvodů jmenujme například doprovody k lékaři, za kulturou, na nákup či na vycházku. Vycházky bylo možno provozovat bez ohledu na omezení způsobené koronavirovou krizí. Společenská akce, které se klienti mohli zúčastnit (návštěva kina) se zdařila.

Hodnocení projektu

Dlouhodobě hodnotíme úspěšnost našich projektů počtem hodin, počtem osob, kterým pomůžeme a také pomocí počtu samotných návštěv a doprovodů u této cílové skupiny. Vytváříme tabulky a grafy, kde jsou přehledně uvedeny tyto informace. Z hlediska doprovodu vytváříme též tabulky a grafy s přehledem místa určení, kam bylo potřeba doprovod vykonat.

Propagace projektu

Propagace projektu a loga Nadačního fondu TESCO je k dispozici na webových stránkách Spolku KOLUMBUS (www.spolekkolumbus.cz) v rubrice Aktuální projekty. Propagace projektu byla realizována též na facebooku. O projektu budeme informovat na komunitním plánování Prahy 10, kde jsme již řadu let aktivními členy. Dále se zúčastníme veletrhů sociálních a návazných služeb, budou k dispozici letáky.

Výsledky projektu

 01 Tabulka

02 Graf

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ