• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Projekt: Svět umění za okny – Výstava umělecké tvorby duševně nemocných – pořádání výstav výtvarných děl členů a příznivců

Realizační tým: Realizační tým pracoval ve složení celkem 25 uživatelů psychiatrické péče z různých regiónů.

Finanční podpora: Hlavním podporovatelem projektu v roce 2010 bylo Ministerstvo kultury.

Popis projektu

Základním cílem projektu bylo využití terapeutické funkce kultury. Umožnili jsme osobám s duševní poruchou prezentovat svou uměleckou tvorbu na veřejnosti, jako cestu k ovlivňování pohledu veřejnosti na toto zdravotní postižení. Duševně nemocní pacienti přes svůj zdravotní handicap tvoří zajímavá umělecká díla (obrazy, keramika, fotografie atd.), která mnoho vypovídají o jejich nemoci a jejich umělecká hodnota je často velmi vysoká a veřejností často nedoceňovaná.

Těmito projekty jsme se snažili změnit pohled lidí na osoby s duševní poruchou  a zároveň pozdvihnout sebevědomí uživatelů psychiatrické péče, kteří tak získávají zasloužený i jinak ne příliš častý odiv veřejnosti.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ