• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: S námi zpět do života
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt podpořil:

Projekt „S námi zpět do života“ se skládá z následujících 6 hlavních aktivit:

A) Sledování a připomínkování postupu Reformy psychiatrické péče z pohledu uživatelů. Aktivita   monitoruje naplňování Reformy a účastní se jí zástupce Spolku KOLUMBUS na Pacientské Radě na Ministerstvu zdravotnictví. Aktivita je součástí Národního plánu péče pro osoby s duševním onemocněním. Zásadním prvkem monitorování je uživatelská kontrola a připomínkování naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.

Zasedání Pacientské rady:

21. 3. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 18 hod.
11. 6. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 18 hod.
10. 9. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 18 hod.
3. 12. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 18 hod.

Jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění:

27. 3. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 17 hod.
27. 6. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 17 hod.

Jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky:

19. 8. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 – 17 hod.

Pracovní skupina pro duševně nemocné:

10. 9. 2019 – NRZP, Partyzánská 1/7, Praha 7, 13 - 15

Jednání Výkonného výboru reformy:

28. 1. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
25. 2. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
25. 3. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
29. 4. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
27. 5. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
29. 7. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
26. 8. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.
16. 12. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 14 – 17 hod.

Vzdělávací setkání pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním:

24. 4. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 9.30 – 15.30 hod.
22. 5. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 9.30 – 15.30 hod.
6. 6. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 9.30 – 15.30 hod.

Pracovní skupina k uživatelům:

11. 1. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
1. 2. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
21. 3. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
24. 5. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
14. 6. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
26. 7. 2019 - Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
19. 9. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Krokova 2, Praha 2, 11 – 15 hod.
22. 11. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 11 – 15 hod.

B) Tvorba a připomínkování komunitního plánování v ČR. Další aktivitou projektu je účast samotných uživatelů psychiatrické péče na tvorbě a monitorování komunitních plánů sociálních služeb. V rámci této aktivity budeme nadále aktivně zastupovat zájmy duševně nemocných v potřebnosti poskytovaných služeb komunitní péče. Jsme účastníky tvorby střednědobých plánů sociálních služeb, a to zejména na Praze 10, Praze 2, Praze 8, Brně, Olomouci, Pardubicích a v Ústí nad Labem. Aktivní účast uživatelů psychiatrické péče napomáhá komunitním službám v zajišťování co nejpotřebnější péče.

Praha 10:

6. 3. 2019 – ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením, 15 – 17 hod.
17. 4. 2019 - ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením, 15 – 17 hod.
20. 5. 2019 - ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením, 15 – 17 hod. – sociální bydlení
18. 6. 2019 - ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, zasedací sál, společné jednání pracovních skupin, 13 – 16 hod.
27. 11. 2019 - - ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, zasedací sál, společné jednání pracovních skupin, 13 – 15 hod.

Pardubice:

8. 1. 2019 – Kavárna Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
12. 2. 2019 - Kavárna Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
12. 3. 2019 - Kavárna Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
9. 4. 2019 – Sál Centrum Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
14. 5. 2019 – Café Robinson, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
11. 6. 2019 - Sál Centrum Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
10. 9. 2019 – Café Robinson, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
8. 10. 2019 – Kavárna Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
12. 11. 2019 – Café Robinson, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“, 13 – 15 hod.
10. 12. 2019 – Kavárna Kosatec, Pardubice, pracovní skupina „Osoby s duševním onemocněním“,13 – 15 hod.

Olomouc:

7. 5. 2019 – Olomouc, SWOT analýza, pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“
6. 8. 2019 – Olomouc, pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“

Ústí nad Labem:

22. 1. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
19. 2. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
19. 3. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
18. 6. 2019 - Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
24. 9. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
15. 10. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
19. 11. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.
17. 12. 2019 – Fokus Labe, Stroupežnického 9, Ústí nad Labem – město, koordinační skupina v oblasti sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním, 13 – 15 hod.

C) Sledování plnění Úmluvy OSN, Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro Osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020 a dalších dokumentů. Součástí této části projektu bude i monitorování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve vztahu k osobám s duševní poruchou. Prosazování jednotlivých článků Úmluvy do českých právních předpisů (zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů). Aktivní účast v Národní Radě Zdravotně Postižených, Pacientské Radě při Ministerstvu zdravotnictví v projektu Národního ústavu pro duševní zdraví MERRPS,
v Pacientské Radě VZP a dalších. Dále tato aktivita zahrnuje i aktivní účast v pacientském hnutí SETUŽ (tzn. setkávání uživatelů).

Setkání uživatelů SETUŽ v Praze:

29. 1. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
21. 2. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
28. 3. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
25. 4. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
16. 5. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
20. 6. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
17. 9. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.
29. 10. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 16 – 18 hod.

Setkání uživatelů O nás s námi v Brně:

12. 2. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.
27. 3. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.
22. 5. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.
9. 6. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.
29. 7. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.
10. 9. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, velký sál, Brno, 15 – 17 hod.
5. 11. 2019 – Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno, 15 – 17 hod.

Účast na expertní platformě MERRPS:

31. 1. 2019 – NÚDZ, Klecany, 9.30 – 14 hod.
19. 2. 2019 – NÚDZ, Klecany, 9.30 – 14 hod.
18. 4. 2019 – NÚDZ, Klecany, 9.30 – 14 hod.
23. 5. 2019 – NÚDZ, Klecany, 9.30 – 14 hod.

Účast na jednání Platformy:

30. 1. 2019 – Fokus Podskalí, 14 – 16 hod.
13. 2. 2019 – Fokus Podskalí, 15 – 17 hod.
19. 3. 2019 – Fokus Podskalí, 16 – 18 hod.
7. 5. 2019 – Fokus Podskalí, 14 – 16 hod.
26. 9. 2019 – Fokus Podskalí, 15 – 17 hod.
18. 12. 2019 – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí, 15.30 – 17.30 hod.

Setkání s pacientskými organizacemi:

22. 5. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 - 17 hod.
30. 9. 2019 – Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí, Praha 2, 15 - 17 hod.
16. 12. 2019 – vánoční setkání pacientských organizací, Kaiserštejnský palác, Praha 1, 17 – 19 hod.

Setkání se SÚKL:

17. 6. 2019 – Conference Hall, Sněmovní 7, Praha 1, seminář „Je SÚKL hodný nebo zlý policajt?“, 16 – 18 hod.

Setkání lidí s psychosociálním postižením:

29. 3. 2019 – Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 14.30 – 16.30
7. 6. 2019  – Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 14.30 – 16.30
20. 9. 2019 – Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 14.30 – 16.30

Zasedání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému a ponižujícímu zacházení a trestání:

8. 4. 2019 – Praha 1, Vladislavova 4, zasedací místnost v suterénu
12. 6. 2019 - Praha 1, Vladislavova 4, zasedací místnost v suterénu

D) Přednášky o duševním zdraví. Navazujeme na dřívější dobrou zkušenost s přednáškami pro studenty středních škol a veřejnost o duševním zdraví. Vyškolení lektoři z řad našich zaměstnanců budou v průběhu roku navštěvovat tři střední školy - dvě v Praze a jednu v Brně, kde budou přednášet o prevenci duševních chorob, možnostech léčby a zapojení duševně nemocných do společenského života. Touto aktivitou přispíváme jednak k destigmatizaci duševních nemocí ve společnosti a k prevenci duševních nemocí u mládeže. Rovněž v rámci aktivity uspořádáme dvě veřejné přednášky s odborníkem - lékařem psychiatrem. Tématem bude zvládání násilného a agitovaného chování u duševně nemocných. Tyto přednášky nabídneme především studentům lékařské fakulty v Praze a další odborné veřejnosti. V rámci této aktivity se budeme podílet na organizaci již třetí Pacientské konference ve spolupráci s dalším uživatelským hnutím.

19. 3. 2019 – Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/2, Praha 1, 19 – 21 hod., přednáška pro 60 osob
18. 5. 2019 – Dobroduš, služba následné péče, Korunní 60, Praha 2, 16.45 – 17.45, přednáška pro 10 osob
22. 11. 2019 – Dobroduš, služba následné péče, Korunní 60, Praha 2, 16.45 – 17.45, přednáška pro 10 osob
10. 12. 2019 – „Nejste na to sami“, pořádal O nás s námi a Spolek KOLUMBUS, Krajský úřad JMK, Cejl 73, Brno, přednáška pro 50 osob

Střední školy Prahy 10:

1. Gymnázium bratří Čapků, Trhanovské náměstí 129/8
2. První české soukromé SOU, s.r.o., Trhanovské náměstí 129/8
3. SŠ automobilní a informatiky, Weilova 4/1270, Praha 10

Přednášky doc. MUDr. Jana Vevery, PhD.:

21. 11. 2019 – „Zvládání násilného a agitovaného chování u duševně nemocných“, Psychiatrická klinika Ke Karlovu 11, Praha 2
19. 12. 2019 – „Historie traumatu“, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín

3. Pacientská konference:

21. 11. 2019 - NÚDZ, Klecany, 9.30 – 15 hod.

E) Pacientští důvěrníci a advokáti - informační podpora a hájení práv a zájmů osob s duševní poruchou. Obsahem aktivity je emocionální podpora a osvětová činnost pro hospitalizované pacienty v psychiatrických nemocnicích v České republice. S obtížnějšími případy radí 2 vystudování právníci, kteří jsou zároveň osobami se zkušeností s duševní nemocí a mohou tedy lépe porozumět potřebám duševně nemocných.

rok 2019:

- 212 osob - 95 mužů, 117 žen
- 1267,5 hodin odpracovaných na projektu
- 742 kontaktů – 1 kontakt odpovídá 0,5 hodiny

F) V rámci aktivity je rovněž možnost využití počítačové učebny a lektorů pro psychicky nemocné, v rámci zvyšování počítačové gramotnosti u DN. K této aktivitě máme k dispozici 3 lektory z řad duševně nemocných. Po propuštění z hospitalizace řada nemocných potřebuje pomoc při hledání zaměstnání nebo zařídit osobní záležitosti spojené s bydlením či návaznou péčí. Jelikož mají z důvodu onemocnění problém toto zvládnout sami, nabízí jim Spolek KOLUMBUS možnost informace hledat na internetu, příp. naučit základní počítačové a administrativní dovednosti, jako je sepsání různých žádostí na počítači, čímž jim usnadní komunikaci s dalšími úřady a organizacemi.

rok 2019:

- 86 osob – 40 mužů, 46 žen
- 427 hodin odpracovaných na projektu

 

 

Stručné shrnutí cíle projektu a jeho zhodnocení

Cílem projektu a všech jeho aktivit bylo hájení práv a zájmů duševně nemocných osob v rámci sledování postupu Reformy psychiatrické péče a sledování plnění Úmluvy a dalších strategických dokumentů, zaměstnání osob s duševním onemocněním v rámci aktivit projektu, účast na komunitním plánování v regionech, zorganizovaní přednášek pro střední školy a zorganizování přednášek pro veřejnost a výuka na počítači pro duševně nemocné osoby.

V rámci plnění cílů projektu Sledování a připomínkování postupu Reformy psychiatrické péče z pohledu uživatelů jsme monitorovali naplňování Reformy a účastnil se jí zástupce Spolku KOLUMBUS na Pacientské Radě na Ministerstvu zdravotnictví. Aktivita je součástí Národního plánu péče pro osoby s duševním onemocněním. Zásadním prvkem monitorování je uživatelská kontrola a připomínkování naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu. Další aktivitou projektu je účast samotných uživatelů psychiatrické péče na tvorbě a monitorování komunitních plánů sociálních služeb. V rámci této aktivity jsme zastupovali zájmy duševně nemocných v potřebnosti poskytovaných služeb komunitní péče. Jsme účastníky tvorby střednědobých plánů sociálních služeb, a to zejména na Praze 10, Olomouci, Pardubicích a v Ústí nad Labem. Aktivní účast uživatelů psychiatrické péče napomáhá komunitním službám v zajišťování co nejpotřebnější péče. V Brně se zástupci Spolku KOLUMBUS účastnili setkání skupiny pro osoby s psychosociálním postižením u Veřejného ochránce práv. Podněty, které jsme na setkáních sdělili, byly zařazeny do aktivit a činností Veřejného ochránce práv, kterými se nadále bude zabývat. V rámci plnění aktivit projektu jsme také uspořádali deset přednášek pro střední školy na téma duševního zdraví. Přednášky realizovali naši zaměstnanci a jejich cílem bylo poskytnout mladým lidem informace o prevenci duševních onemocnění a zbavit mladé lidi předsudků vůči duševním nemocem. Ze strany studentů jsme obdrželi pozitivní zpětnou vazbu a dotazy směřovaly zejména na osobní příběhy jednotlivých lektorů. Přednáškami jsme také navázali na výuku Základů společenských věd na středních školách a rozšířili jsme znalosti studentů v oblasti psychologie. V přednáškách jsme pokračovali i dvěma přednáškami pro veřejnost, v Praze na Klinice ke Karlovu a v Plzni na Psychiatrické klinice, lektorem obou přednášek byl Přednosta psychiatrické kliniky v Plzni, docent Jan Vevera. Aktivitou projektu byla také informační podpora hospitalizovaných pacientů o jejich právech a osvětová činnost v nemocnicích, kde jsme využívali i poradenství našich právníků.

Všemi aktivitami v projektu jsme se snažili zmírnit dopady stigmatu duševně nemocných ve společnosti, působit na mládež ve školách a na veřejnosti tak, aby osoby s tímto typem zdravotního znevýhodnění nebyly diskriminované a aby je společnost přijímala s jejich zdravotním omezením jako sobě rovné. Zároveň jsme poukazovali na bariéry tohoto onemocnění, např. aktivitami v NRZP, kde dlouhodobě usilujeme o to, aby těžce duševně nemocní získali průkazy ZTP. Úspěšnost projektu jsme hodnotili aktivní účastí na jednáních různých institucí, zodpovězenými připomínkami, sledováním připravovaných změn, podle zájmu o poradenské služby u pacientů a zájmu o počítačovou učebnu.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ