• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Obsahem projektu bude vzdělávat a informovat uživatele psychiatrické péče a odbornou veřejnost o Strategii reformy psychiatrické péče. Se Strategií reformy psychiatrické péče je potřeba seznámit, v neposlední řadě uživatele psychiatrické péče a odbornou veřejnost, především v psychiatrických léčebnách a u poskytovatelů následné péče – komunitní služby.
Ve výše uvedených cílových skupinách panuje obava a neznalost co vlastně reforma pro ně osobně a pracovně přináší.

Člen Pracovní skupiny Strategie pro reformu psychiatrické péče, jako zástupce uživatelů a příbuzných uživatelů, Jan Jaroš – výkonný ředitel Občanského sdružení KOLUMBUS se účastnil přímo tvorby a připomínkování Strategie reformy. Jako „zasvěcený“ uživatel seznámí pracovní tým projektu, stabilizovaných uživatelů psychiatrické péče, s obsahem strategických dokumentů k reformě a bude informovat o implementaci a realizaci kroků vedoucích k realizaci reformy.
Následně vznikne tým lektorů z řad samotných uživatelů, kteří budou informovat a edukovat další uživatele a odbornou veřejnost v České republice. Edukace a informační činnost o reformě péče o duševní zdraví bude realizována jednak v denních stacionářích, denních centrech a také ve zdravotnických a komunitních zařízeních pro uživatele psychiatrické péče.
Realizátor projektu osloví zdravotnická zařízení s nabídkou edukačních přednášek pro zdravotní sestry a lékaře. Se zástupci České asociace sester a s Lékařskou komorou bude vyjednávat možnost zařadit edukační přednášky do systému vzdělávání, které musí odborný personál každoročně absolvovat a jsou jim za účast přiděleny „vzdělávací“ body.

Další možností je prezentovat edukační přednášky a informovat odbornou veřejnost a uživatele konference a semináře, kterých se zástupci o.s.KOLUMBUS pravidelně účastní.
Edukace bude probíhat také ve zdravotnických zařízeních psychiatrické péče např. v psychiatrických nemocnicích, pro odborný personál psychiatrických odděleních nemocnic.
Školení pro uživatele a sociální pracovníky poskytovatelů komunitních služeb bude probíhat v zařízeních komunitní péče (např. Fokusy, Práh Brno, Mana Olomouc).

ALktual_oga-SPONZORI-net.doc

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ