• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Dnes jsme předali věcný dar PN Černovice v Brně v podobě 65 kg poznámkových sešitů. 

Účelem daru je podpora pacientů, kteří mohou využít sešity nejen na psaní deníků v rámci léčby návykových nemocí, nebo jejich další využití při hospitalizaci.
Může posloužit i personálu nemocnice  při jejich aktivitách v rámci starostlivosti o duševně nemocné klienty.

Vážíme si spolupráce a podporujeme klienty při jejich léčbě. 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ