• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Budoucnost pro duševní zdraví

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Tento projekt podpoří: Úřad vlády ČR

 

 

Cílem projektu je zajištění informovanosti, obhajoba práv a zaměstnávání duševně nemocných občanů, včetně administrativního zajištění chodu spolku, prezentace Spolku KOLUMBUS, účasti v mezinárodní organizaci GAMIAN – Europe a zapojení se do veřejných politik na státní i obecní úrovni. To vše podporuje realizaci psychické podpory lidem s duševním onemocněním.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ