• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a podpůrci (Ústí nad Labem 2018)
Termín realizace: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt podpořil:

Těžiště projektu spočívalo v reálné pomoci pacientům s psychiatrickou diagnózou před a po hospitalizaci. Jednalo se o svépomocné aktivity zaměřené na podporu zájmů a práv uživatelů psychiatrické péče - informační a emoční podpora hospitalizovaných pacientů v psychiatrickém zařízeních, o doprovody při vyřizování běžných záležitostí, ale i o návštěvy v rodině, když se pacient vrací po pobytu v nemocnici.

Základním záměrem našeho projektu je zvýšení kvality péče o duševně nemocné spoluobčany (uživatele psychiatrické péče) hospitalizované ve zdravotnickém zařízení psychiatrického oddělení Masarykovy nemocnice, Sociální péče 3316/12 A, 400 11, Ústí nad Labem.

Naši důvěrníci zde navštěvovali především nemocné, ke kterým měli osobní vazby. Navštěvovali nemocné i na odděleních s fyzickým zraněním, kteří však trpí duševní nemocí. Přesto však během roku 2018 odpracovali 394 hodin poradenstvím v části ústeckého kraje. V době trvání projektu odpracovali v přímé péči celkem 96 hodin, pomohli poradenstvím 22 osobám, z toho 11 ženám a 11 mužům. Nejčastějšími problémy bylo bydlení, práce, rodina a finanční záležitosti. Nelze opomenout samotnou emoční podporu v jejich nelehké situaci, kterou důvěrníci řešili s pacienty v 10 případech.

Součástí projektu jsou také návštěvy doma a doprovody za vybranými problémy. Pacienti byli navštěvováni v domácnostech pravidelně, vždy opakovaně 3 osoby, 1 muž a 2 ženy. Problematika se týkala závažných záležitostí rodinného charakteru, kdy žena byla doprovázena na policii, dále na úřady a k lékaři.

Logo Magistrátu Ústí nad Labem bylo uvedeno na stránkách spolku a letácích. Jsme vedeni snahou se setkávat s představiteli samotného Magistrátu a jsme členy koordinační skupiny, která se zabývá duševním zdravím. Máme zájem spolupracovat s neziskovými organizacemi a vzájemně si vyměňovat informace i v budoucích letech. Rádi bychom náš projekt realizovali i v dalších letech právě na území města Ústí nad Labem.

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ