• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Obsah Projektu

Obsahem projektu je monitoring naplňování reformy a účast na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče jako součásti Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním. Zásadním obsahem monitorování implementace Strategie je uživatelské kontrola naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu. Projekt zajistí účast zástupců uživatelů v pracovních skupinách pro implementaci reformy, které vzniknou v listopadu 2013.
Dle dohody s vedoucím strategické kanceláře ministerstva zdravotnictví, PhDr. Ivanem Duškovem, bude v každé z osmi pracovních skupin zástupce uživatelů.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit monitoring plnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče. Zájem na důsledném plnění cílů Strategie souvisí s plněním závazků ČR plynoucích z Úmluvy OSN o osobách se zdravotním postižením a s plněním opatření uvedených v Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižení v letech 2010 -2014.
Dlouhodobým cílem projektu je i podpora diskuze obsahu Zákona o duševním zdraví, který by měl být přijat v následujících letech.
Psychiatrická péče bude představovat v následujícím období jednu z hlavních priorit Ministerstva zdravotnictví. K samotné implementaci Strategie reformy psychiatrické péče využije Ministerstvo zdravotnictví, vedle dalších zdrojů, především strukturální fondy Evropské unie, a to v programovacím období 2014 – 2020.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ