• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Tento projekt podpoří: Magistrát města Brna

 

Základní ideou projektu je sociální a právní poradenství duševně nemocným, včetně doprovodů při hospitalizaci a těsně po ní. Naším cílem jsou především klienti, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě, opakovaně, a to jak ve spolupráci s nemocnicemi (na zavolání), tak na základě předchozích zkušeností klienta či letáku, který pravidelně rozmisťujeme v PN.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ