• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Za kulturou se Spolkem KOLUMBUS

Termín realizace: 1.10. 2019- 31.12.2019

Projekt podpořil: Magistrát města Ústí nad Labem

Vyhodnocení projektu

Získané finanční prostředky byly použity v souladu s návrhem a popisem projektu. Úskalím projektu bylo, že byl realizován před koncem roku 2019 a nepodařilo se získat plánované množství pacientů z Masarykovy nemocnice na tyto zamýšlené kulturní aktivity. Důvodem bylo, že pacienti jsou před koncem roku propouštěni domů a na oddělení psychiatrie už zůstali pacienti v horším zdravotním stavu, s nimiž nebylo možné opustit areál nemocnice.

Podařilo se navázat spolupráci se psím útulkem poblíž nemocnice, který navštívili dva pacientští důvěrníci a tři pacienti z psychiatrického oddělení Masarykovy nemocnice a šli na vycházku se psy.

Dne 20.11.2019 se zúčastnilo pět osob zahájení koncertní klavírní soutěže Virtuosi per musica di piano forte ve Středočeském divadle.

19.12. 2019 se pacienti vydali na představení Zasněžená romance, taktéž ve Středočeském divadle. Poslední kulturní aktivitou byla návštěva Muzea města Ústí nad Labem, kde si pacientští důvěrníci a klienti prohlédli jak stálou expozici, tak i dvě probíhající výstavy Třicet let (1989-2019) a Cesta města (770 let). Finanční prostředky projektu byly použity také na propagaci aktivit projektu prostřednictvím internetových stránek www.produsevnizdravi.cz. V roce 2020 bychom rádi tyto kulturní aktivity pro osoby s duševním onemocněním zopakovali a nabídli jim kulturní zážitky, ke kterým se z mnoha důvodů nedostanou.

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ