• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektů: Pacientští důvěrníci a advokáti
                            Psychiatrická buňka v PN Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Tyto projekty podpoří: Magistrát hlavního města Prahy – odbor zdravotnictví

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ