• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 21. 10. 2019
Projekt podpořil:

Jedná se o svépomocnou terénní zdravotně – sociální službu, formou osobní asistence osobám s duševním onemocněním v domácnostech.  Projekt spočívá v pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Pracovníci budou posilovat důvěru pacientů, že zapojení se do života je možné i u nich.

Tento projekt je především pro začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti, proto není prvotně zaměřen na pořizování materiálních hodnot. Z tohoto projektu budeme hradit propagaci projektu - tisk letáků pro nábor klientů, cestovné, vstupné na společné akce. V případě delších společných akcí uhradíme klientům a zaměstnancům drobné občerstvení.

Výsledky projektu

Projekt „Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt“ probíhal na území města Prahy. Všechny aktivity projektu byly plněny. Lidé, kterým jsme pomáhali, nejvíce ocenili skupinové akce, které rozvíjeli přátelské vztahy mezi nimi. Společných akcí se zúčastnilo 114 osob. Jednalo se o osoby pracující, žijící nebo hospitalizované v psychiatrických nemocnicích hl. m. Prahy. Jak je vidět z následující tabulky, duševně nemocní lidé na návštěvách nebo doprovodu, nejvíce řešili problematiku rodiny nebo kvalitu svého zdraví.

Akce v rámci projektu

Červenec 2019

31. 7. 2019 - Solná jeskyně Praha 10, Centrum klinické medicíny, Jabloňová 2992/8, Praha 10

Srpen 2019

14. 8. 2019 - Solná jeskyně Praha 10, Centrum klinické medicíny, Jabloňová 2992/8, Praha 10

 21. 8. 2019 – Výlet na hrad Okoř

28. 8. 2019 - Solná jeskyně Praha 10, Centrum klinické medicíny, Jabloňová 2992/8, Praha 10

září 2019

9.9.2019 - Opékání buřtů v Klubu Mosty

20.9.2019 -Výlet na hrad Karlštej:

Dovolujeme si vás pozvat na výlet na Hrad Karlštejn, který se bude konat 20. 9. 2019. Tento výlet je umožněn díky podpoře Nadace ČEZ v projektu: „Z domova zpět do společnosti – celorepublikový projekt“. Upozorňujeme, že se výlet koná za jakéhokoliv počasí. Sraz je ve 13.00 před supermarketem Billa na Hlavním nádraží. Program je uveden ve spodní části letáku.

13:20 Praha, Hlavní nádraží
18:00 předpokládaný příjezd na Praha - Hlavní nádraží

8. 30. 9. 2019 – Bowling, Radava, Milady Horákové 37, Praha 7

říjen 2019

9. 3. 10. 2019 - Solná jeskyně Praha 10, Centrum klinické medicíny, Jabloňová 2992/8, Praha 10

10. 9. 10. 2019 - Solná jeskyně Praha 10, Centrum klinické medicíny, Jabloňová 2992/8, Praha 10

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ