• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Buňka - v Psychiatrické nemocnici Bohnice a na psychiatrických odděleních nemocnic

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Tyto projekty podpoří: Magistrát hlavního města Prahy – odbor zdravotnictví

 

Smysl projektu spočívá v reálné pomoci pacientům s psychiatrickou diagnózou před a po hospitalizaci. Jedná se o doprovod při vyřizování běžných záležitostí, ale i o návštěvy v rodině, když se pacient vrací po pobytu v nemocnici. Podpůrci posilují důvěru pacientů, že vyléčení a zapojení se do běžného života je možné i u nich. Je prováděna informační a emoční podpora pacientů. V průběhu léčby jsou informováni o svých právech a o možnostech vedoucích k jejich prosazení. Edukujeme pacienty o jejich právech v souvislosti se zákonem o sociálních službách. Probíhá zprostředkování kontaktu s vnějším světem a s jinými uživateli. Projekt je brán jako nástroj pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče - pilotní projekt. Vytváří systém zpětné vazby od pacientů v psychiatrických nemocnicích pro vedení nemocnic. Pomáhá k zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče do edukačních aktivit a hodnocení systému péče v nemocnicích.

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ