• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a podpůrci
Termín realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Projekt podpořil:


Pacientští důvěrníci a podpůrci

Tento projekt spočívá ve svépomocných aktivitách na podporu práv a zájmů hospitalizovaných pacientů v psychiatrických zařízeních města Brna. Jedním z cílů je informovat uživatele o přístupu k sociální a právní pomoci. Zprostředkováváme kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli, kteří jsou již na cestě k úzdravě. Snažíme se o vytvoření zpětné vazby mezi uživatelem a personálem zdravotnického zařízení. Spolupracujeme s vedením nemocnic a pomáháme a aktivizujeme uživatele k zapojení do uživatelského hnutí v rámci Reformy psychiatrické péče. Nabízíme dále doprovody a návštěvy doma po hospitalizaci.

Aktualizace projektu Pacientští důvěrníci - Brno

Během letních měsíců července a srpna se projekt dostal do další fáze v následujících bodech:

 • Byla navázána spolupráce s Vojenskou nemocnicí v Brně. Zúčastnili jsme se schůzky s primářkou psychiatrického oddělení a s vrchní sestrou a domluvili jsme podmínky, za kterých budeme moct docházet na oddělení. Pacientští důvěrníci budou působit na oddělení jak na zavolání, tak i v domluvené pátky od 9 hodin - po ranní komunitě.
 • Zúčastnili jsme se schůzky s ředitelem psychiatrické nemocnice Černovice MUDr. Pavlem Moštákem. V této nemocnici je situace složitější, protože jde o velkou nemocnici, kam směřuje i široká nabídka služeb z Jihomoravského kraje. Přesto se nám podařilo na schůzce dostáhnout pozitivního výsledku jednání. Budeme součástí multidisciplinárního týmu, kde si budou poskytovatelé včetně PN Černovice domlouvat své působení v PN tak, aby služby byly co nejvíce přínosné pro pacienty a nenarušovaly léčebný režim. První schůzka, kam budeme přizváni se bude konat v říjnu.
 • FN Brno - Bohunice je zatím v jednání. Zaslali jsme jim naši výroční zprávu i nabídku služeb a schůzka proběhne v září.
 • Vytvořili jsme a rozmístili letáky s nabídkou našich aktivit do 6 psychiatrických ambulancí Brno - střed. Několik letáků jsme také nechali na Magistrátu města Brna - Odboru sociálních služeb. Letáky budou v průběhu roku doplňovány.
 • Získali jsme tři možnosti setkávání týmu pacientských důvěrníků, jednak v prostorách NRZP Brno - Cejl, dále v prostorách organizace Slyšení hlasů a také Práh-Brno. Všechny tyto místnosti by byly zdarma.
 • Proběhla první schůzka nových pacientských důvěrníků. V projektu budou zapojeni 4 noví pacientští důvěrníci. Jedná se o osoby se zkušeností s psychickou nemocí a zároveň působící v oblasti svépomocných aktivit v Brně. Další schůzka proběhne v září, kdy budou podepsány smlouvy a budou zaškoleni.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ