• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Malá škola zotavení v Ostravě

Termín realizace: 1. 4. 2023 - 31. 12. 2023

Tyto projekty podpoří: Statutární město Ostrava

 

 

Vytvoření a etablování malého projektu, v rámci které osoby s duševní nemocí, které již pokročily na cestě zotavení (k smysluplnému a kvalitnímu života navzdory potížím v oblasti duševního zdraví) a vyškolení odborníci, budou vzdělávat osoby, které jsou teprve na začátku boje s duševní nemocí, v různých dovednostech, které pomohou zvýšit kvalitu života a pomoci k většímu zdraví.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ