• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští podpůrci, důvěrníci a advokáti / Brno /

Termín realizace: 1.1.2020 – 31. 12. 2020

Projekt podpořil: Magistrát města Brna

Závěrečné shrnutí cíle a průběhu projektu:

Průběh projektu a jeho cíle velmi ovlivnil průběh pandemie COVID 19 a nouzový stav, který byl vyhlášen v ČR.  Nemocnice, s nimiž v rámci projektu spolupracujeme, byly znepřístupněny. Ve Vojenské nemocnici v Brně bylo zřízeno místo psychiatrie COVIDové oddělení a tudíž nemohly být realizovány návštěvy pacientských důvěrníků ve větší části roku. Přesto jsme se snažili poskytovat zejména telefonické poradenství a to pro klienty, kteří s námi byli v kontaktu i dříve.  V době rozvolnění jsme obsluhovali zejména klienty na detašovaném pracovišti ve Slavkově u Brna / Psychiatrická nemocnice Černovice /. Klientům jsme poskytli doprovody, které by sami nezvládli, tyto se týkaly úřadů a doprovod k soudu. V září roku 2020 jsme obdrželi z Vojenské nemocnice zprávu, že již nebude možnost docházet na pravidelné páteční skupiny a to do odvolání. Usilovali jsme také o docházení za pacienty v Psychiatrické nemocnici v Černovicích, bohužel nám bylo sděleno, že to není možné z hlediska hygienických opatření.

O celé situaci, která neblaze doléhala na hospitalizované pacienty, jsme informovali na Poradním orgánu Veřejného ochránce práv, podali jsme podnět k řešení této situace do Psychiatrické nemocnice a diskutovali o tom i na Pracovní skupině osob s psychosociálním postižením u VOP.

Plánované vzdělávání proběhlo prostřednictvím online kurzů SEDUO.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ