• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Celý název projektu:
Edukace pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách

Projektový tým:

Řešitelka projektu: Mgr. Lucie Rybová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátor projektu: Jan Jaroš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Finanční podpora:

Hlavním podporovatelem projektu v roce 2010 je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je edukace psychiatrických pacientů a personálu a zapojení uživatelů psychiatrické péče do edukačních aktivit.

Obecné cíle projektu:

 • zvýšení informovanosti hospitalizovaných psychiatrických pacientů
 • snížení informační asymetrie mezi pacientem a lékařem nebo zdravotním personálem 
 • posílení odpovědnosti hospitalizovaných psychiatrických pacientů za své zdraví 
 • zlepšení vztahu mezi pacientem a zdravotníky
 • zvýšení schopnosti uživatelů psychiatrické péče participovat ve společnosti 
 • rozšíření nabídky specifických edukačních aktivit pro osoby s duševní poruchou

Specifické cíle projektu:

 • reagovat na výsledky dotazníkového šetření sdružení Kolumbus a rozšířit nabídku edukačních kurzů a volnočasové aktivity pro pacienty v léčebnách.
 • zapojit uživatele psychiatrické péče do edukačních aktivit
 • naučit pacienty předcházet recidivě nemoci
 • zvýšit schopnost psychiatrických pacientů aktivně participovat v procesu léčby a komunikovat se zdravotníky a s rodinou
 • předat zkušenosti s nemocí a s hospitalizací pacienta pacientovi
 • zlepšení spokojenosti pacientů s léčbou a s pobytem v léčebně
 • pomoci pacientům s duševní poruchou lépe zvládat zásadní oblasti života (rodinu, práci, partnerské vztahy apod.)
 • podpořit vzájemné setkávání a výměnu zkušeností mezi pacienty s duševní poruchou
 • podpora komunikačních dovedností pacientů s duševní poruchou
 • podpora navázání sociálních kontaktů mezi uživateli psychiatrické péče
 • zapojit uživatele psychiatrické péče do edukačních aktivit

Působnost projektu:

Psychiatrické léčebny (PL):

 • PL Bohnice
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Brno- Černovice
 • PL Šternberk
 • PL Opava

Psychiatrická oddělení nemocnic:

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • Všeobecná fakultní nemocnice Ke Karlovu v Praze

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ