• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Duševní zdraví pro všechny

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Tyto projekty podpoří: Ústecká komunitní nadace

 

 

Lidi s duševním onemocněním nastartovat znovu do života a provést je těžkou životní situací, která se jim jeví jako nepřekonatelná tak, aby našli smysl života a stali se plnohodnotnými členy společnosti v míře, kterou jim jejich nemoc dovolí. Pomoci jim získat invalidní důchod či jiné dávky, aby byli alespoň trochu finančně zabezpečeni, případně i najít nové zaměstnání odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Hájit jejich práva a minimalizovat případné třecí plochy při jejich hospitalizaci tak, aby jejich pobyt byl bezproblémový a urychlila se tato fáze úzdravy. Minimalizovat opakované hospitalizace tím, že je podporujeme i v jejich domácím prostředí.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ