• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a podpůrci / Brno /

Termín realizace: 1.1.2019 -31.12.2019

Projekt podpořil: Magistrát města Brna

Vyhodnocení projektu: Průběh realizace projektu

V průběhu roku 2019 jsme navázali spolupráci se dvěma nemocnicemi na území města Brna, bylo to Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice a také Psychiatrická nemocnice v Černovicích. Vedli jsme také jednání s Psychiatrickou klinikou FN v Brně, kde nám spolupráci nejprve přislíbili a potom opět odřekli, aniž bychom znali důvod. Nicméně se podařilo najít 5 pacientských důvěrníků z řad stabilizovaných uživatelů psychiatrické péče, kteří projekt na území města Brna po celý rok plnili a mohli tak vhodně doplnit služby registrovaných sociálních služeb. Ve Vojenské nemocnici jsme každých 14 dní měli právně sociální poradnu v rámci páteční komunity. Na začátku jsme vždy seznámili pacienty s našimi službami a poté byl věnován prostor konkrétním dotazům a specifické požadavky klientů se následně řešily na osobních schůzkách v době návštěvních hodin nebo přes telefon a email. V psychiatrické nemocnici v Černovicích jsme se stali členy multidisciplinárního týmu, kde jsme představili zaměstnancům nemocnice naše služby, následně jsme distribuovali letáky s nabídkou služeb na všechna oddělení. Kontakt mezi klienty a našimi pracovníky jsme vedli přes sociální sestru nebo vrchní sestru z oddělení. Zájem byl především o doprovody a o právní služby související s nedobrovolnou hospitalizací. Rovněž jsme byli kontaktováni z pracoviště psychiatrické nemocnice ve Slavkově u Brna, uskutečnili jsme doprovody hospitalizovaných osob na místo určení. V průběhu roku jsme se účastnili setkávání osob s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji a navázali jsme spolupráci se sociálními službami (Celzus a Práh) a také se spolkem O nás s námi. Rovněž jsme absolvovali celo spolkové školení Komunikace se stárnoucí populací a účastnili jsme se Skupiny pro osoby s psychosociálním postižením u Veřejné ochránkyně práv. V závěru roku jsme z iniciativy spolku O nás s námi prezentovali výsledky setkávání uživatelů zástupcům kraje, nemocnic a sociálních služeb. Této přednášky se účastnilo 50 osob.

Kvalitativní vyhodnocení

Projekt pacientských podpůrců a důvěrníků byl vcelku dobře přijat jak ze strany nemocnic, tak i ze strany pacientů, zejména těch, kteří jsou osamoceni nebo dlouhodobě hospitalizováni. Většina takto postižených osob nemá motivaci k úzdravě a cítí se opomíjena. Proto jsme se snažili vždy poskytnout především emoční podporu a naši důvěrníci se snažili vnést do komunikace i osobní zkušenost. Víme, že díky tomuto vzájemnému sdílení, kdy důvěrník je již pokročilejší ve své úzdravě, můžeme mnohé už téměř beznadějné případy aktivizovat. Obdrželi jsme zpětné vazby, že doprovody pacientům prospěly a prospěla jim i komunikace s našimi důvěrníky. Zájem ze strany pacientů byl o poradenství – vyřízení invalidního důchodu, pomoc s osobní administrativou, zejména interpretace úředních rozhodnutí a sepsání odvolání. Dále jsme v součinnosti s poskytovateli chráněného bydlení doporučovali klienty do služeb, případně jim poskytli informace o možnostech podporovaného bydlení. Zájem byl i o informace o chráněných pracovních místech. Tyto aktivity se zdařilo naplnit.

V rámci projektu jsme chtěli zaměstnat i vyšší počet OZP. Jelikož nám Psychiatrická klinika nejprve spolupráci přislíbila a posléze s námi z neznámých důvodů přestala komunikovat, museli jsme snížit i počet pracovníků v projektu. V budoucnu bychom se proto chtěli znova pokusit Psychiatrickou kliniku oslovit a také více spolupracovat s PN ve Slavkově. O aktivitách projektu jsme informovali prostřednictvím spolkových internetových stránek.

Kvantitativní vyhodnocení projektu

Projekt realizovalo na území města Brna a Brno venkov 5 pacientských důvěrníků a podpůrců a 1 řešitelka, která byla zároveň koordinátorkou projektu. V průběhu projektu bylo uskutečněno sedm návštěv na psychiatrickém oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Zde jsme s našimi službami seznámili celkem 120 pacientů. V psychiatrické nemocnici jsme distribuovali naše letáky na všechna oddělení. Zde nás kontaktovali klienti prostřednictvím nemocnice nebo sami. Celkem bylo uskutečněno 30 kontaktů. Z nich jsme realizovali 15 doprovodů, některé opakovaně. Poradenství (sociální administrativa, bydlení, zaměstnání, právo) jsme poskytli celkem 40 osobám. Edukaci v oblasti duševního zdraví a potřeb pacientů jsme poskytli 50 osobám. Všichni pracovníci projektu se účastnili osmi hodinového školení Komunikace se stárnoucí populací akreditovaného MPSV.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ