• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Popis projektu:

Projekt AKTIVIZACE je jednou z iniciativ navýšení práceschopnosti osob se zdravotním postižením formou dlouhodobého a pravidelného poradenství, vzdělávání, které reflektuje nabídku trhu práce pro OZP a následného umístění na tréninkových pracovních místech s aktivní podporou a dalším tréninkem dovedností a adaptací na pracovní podmínky. Projekt řeší dlouhodobý problém nezaměstnanosti OZP.

Oblast Praha:

Cílem projektu je připravit minimálně 30 OZP ke vstupu na trh práce v hl.m. Praze. Program podpory stavíme na 4 hlavních aktivitách:

 1. JOB KLUB – 12 měsíců, min 30 podpořených osob, skupinová setkání, individuální poradenství, volný JK
 2. EXKURZE – ÚP ČR, tréninková kavárna, chráněná dílna, NNO, firma, které umožní přímý kontakt s různými typy zaměstnavatelů a rozdílně náročnou pracovní činností, 30 podpořených osob
 3. TŘI KURZY – „Operátor“, Organizační a administrativní pracovník“, „Fundraiser“, které nabízejí alternativu ke kurzům rukodělných činností pro OZP a současně mají vazbu na aktuální nabídku na trhu práce v hl.m.Praze, 24 podpořených osob
 4. TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA – celkem 7 úvazků na 6 měsíců, 1 úvazek ČAPZ, 2 úvazky o.s. KOLUMBUS, 4 úvazky Formica Group, s.r.o., pravidelná a osobní podpora supervizora, další trénink dovedností.

Klademe důraz na jednoduchost, pravidelnost, dostupnost aktivit a možnost individuálního přístupu.

Oblast Českobudějovicko:

Cílem projektu je připravit min. 24 OZP ke vstupu na trh práce v regionu Českobudějovicka. Program stavíme na 4 hlavních aktivitách:

 1. JOB KLUB – 12 měs., min 24 podpořených osob, skupinová setkání, individuální poradenství, volný JK
 2. EXKURZE – umožní přímý kontakt s různými typy zaměstnavatelů a rozdílně náročnou pracovní činností, 24 podpořených osob
 3. TŘI KURZY – „Operátor“, Organizační a administrativní pracovník“, „Fundraiser“, které nabízí alternativu ke kurzům rukodělných činností pro OZP a současně mají vazbu na aktuální nabídku na trhu práce v okrese ČB, 20 podpořených osob
 4. TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA – celkem 6 úvazků na 6 měsíců, 2 úvazky o.s. Kolumbus, 4 úvazky ATODA Telemarketing, spol. s r.o., pravidelná a osobní podpora supervizora, další trénink dovedností.

Dlouhodobým cílem projektu je 60% úspěšnost (re)integrace účastníků projektu na trh práce. Klademe důraz na jednoduchost, pravidelnost, dostupnost aktivit a možnost individuálního přístupu.

Základní údaje o projektu (oblast Praha):

 • Příjemce: Česká asociace pro psychické zdraví
 • Partner projektu: Občanské sdružení KOLUMBUS
 • Název projektu: AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu práce – Praha
 • Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35213
 • Název programu: Operační program Praha Adaptabilita
 • Číslo a název prioritní osy: 17.2 Podpora vstupu na trh práce
 • Název výzvy: 5. výzva
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. března 2013
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. dubna 2014
 • Výše dotace: 2 196 177,11 Kč

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Základní údaje o projektu (oblast Českobudějovicko):

 • Příjemce: Česká asociace pro psychické zdraví
 • Partner projektu: Občanské sdružení KOLUMBUS
 • Název projektu: AKTIVIZACE osob se zdravotním postižením na trhu práce – Českobudějovicko
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00185
 • Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
 • Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
 • Výzva: č. 96
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. dubna 2013
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. května 2014
 • Výše dotace: 2.057.785,95 Kč

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ