• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Historie rehabilitačních pobytů je psána v os.KOLUMBUS od roku 2002, kdy ředitelem byl Ing.Radek Prouza a Ing.Tomáš Tylich byl koordinátorem všech těchto projektů  pobytů.

První pobyt byl v Liticích nad Orlicí a zúčastnilo se ho 6 lidí.

Aktivity na pobytech ,jsou turistika,zpěv při kytaře, společenské hry a kulturně poznávací činnost-kina, muzea a výstavy a poslední době se objevuje vzdělávání a školení.

z.s.KOLUMBUS uskutečnil za dobu svého trvání tyto pobyty:

2002-Litice nad Orlicí-8.7.-13.7.2002-6 lidí
2003-penzion Johan-Jeseníky-Horní Lipová -8.6-14.6.2003-7lidí
2004-Nová Ves-Beskydy-3.9.-10.9.2004-9lidí
2005-Špičák-Železná Ruda-17.9.-23.9.2005-15lidí
2006-Kryštofovo udolí-21.10.-25.10.2006 -   lidí
2007-Jeseníky-Karlov-12.9.-17.9.2007 -9 lidí
2008-Krušné hory-Stříbrná-10.6-19.6.2008- 12 lidí
2008-Buchtovna-25.8.-28.8.2008-7lidí
2008-Buchtovna-8.11.-14.11.2008-15 lidí
2009-Buchtovna-21.4.-25.4.2009 -14lidí
2009-Francova Lhota-17.10-24.10.2009-14 lidí
2010-Mnichovo Hradiště-13.9.-17.9.2010-14lidí
2011-Štítary-18.6.-25.6.2011 -12 lidí
2012-Srní-Šumava-16.9.-22.9.2012 -13lidí
2013-Srbsko-7.9.-11.9.2013-11lidí

Na závěr slova Radka Prouzy:Hlavním cílem je posílit fyzické i  psychické kapacity uživatelů psychiatrické péče.Rehabilitační pobyt by měl být odměnou za obětavou činnost, kterou vykonávají v rámci svých o.s.

Rehabilitační pobyt SRBSKO 2013

Rehabilitačního pobytu v penzionu U Berounky se zúčastlnilo 11lidí a pobyt trval od 7.9.2013 do 10.9.2013.

Program byl tentokrát pestrý a kromě poznávacích aktivit jsme měli dvě přednášky lektorů J.Jaroše a JUDr.M.Matiaska.Tyto besedy rozproudily bohatou a košatou diskuzi. Tématem besed byla u J.Jaroše Transformace české psychiatrie a pan Matiasko přednášel o právních aspektech nedobrovolné hospitalizace.

Program pobytu:

1.den-sobota:      příjezd, ubytování a poznávání nejbližšího okolí /Karlštejn a vodopády na  Bubovickém potoce/
2.den-neděle:      volný program a odpoledne přednáška JUDr.Matiaska
3.den-pondělí:    Festival-Bílý mědvěd-Karlovo náměstí -Praha-celodenní akce v Praze
4.den-úterý:        rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna skupina šla pěšky přes rezervaci Koda-Tobolku do Koněpruských jeskyní. Po prohlídce jeskyní jsme jeli autobusem do Berouna a odtud do Srbska do penzionu.
5.den-středa:      odjezd do domovů

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ