• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a podpůrci Brno

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt podpořil: Magistrát města Brna

 

Projekt Pacientští podpůrci a důvěrníci se soustředí na pomoc klientům (uživatelům psych. péče) v Psychiatrické nemocnici Brno-Černovice, na detašovaném pracovišti PN ve Slavkově a na lůžkovém oddělení psychiatrie Vojenské nemocnice a to formou poskytování doprovodů při a po hospitalizaci a návštěv na oddělení, kde důvěrníci informují hospitalizované o možnostech právní a sociální pomoci. Tuto pomoc můžeme jednak sami poskytnout a v případě dalším i zprostředkovat návštěvu jiné vhodné registrované služby, se kterými spolupracujeme. Projekt se skládá z následujících činností – doprovod pacientů, kteří se nemohou sami pohybovat po areálu, doprovody na úřady a do místa bydliště, emoční podpora, evidence stížností pacientů a jejich řešení s vedením nemocnice, distribuce letáků o právech pacientů a vzdělávání pacientů o jejich právech v nemocnicích. Základním záměrem našeho projektu je zvýšení kvality péče o duševně nemocné spoluobčany. Většina takto postižených osob nemá motivaci k úzdravě a cítí se opomíjena. Proto se snažíme vždy poskytnout především emoční podporu a naši důvěrníci se snaží pracovat i se svou osobní zkušeností. Víme, že díky tomuto vzájemnému sdílení, kdy důvěrník je již pokročilejší ve své úzdravě, můžeme mnohé už téměř beznadějné případy aktivizovat.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ