• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Tento projekt podpoří: Magistrát města Brna

 Základní ideou projektu je sociální a právní poradenství duševně nemocným, včetně doprovodů při hospitalizaci a těsně po ní. Cílíme především na klienty, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě, opakovaně a to jak ve spolupráci s nemocnicemi (na zavolání) anebo na základě předchozích zkušeností klienta či letáku, který pravidelně rozmisťujeme v PN. Projekt funguje ve městě Brně již třetím rokem, nyní ho chceme ještě rozvinout o sociální poradnu a klubovnu, kterou jsme získali v prostorách na Starobrněnské ulici. Z důvodu pandemie COVID 19 byla pro aktivity projektu složitá doba vzhledem k přísným opatřením, která panovala v nemocnicích. Proto jsme pro pobočku zajistili i kancelář, abychom se mohli scházet s klienty, kteří jsou propuštěni tam.Vzhledem k tomu, že jde o laickou svépomocnou službu, nemůžeme klientům zprostředkovat to, co registrované služby, ale můžeme jim pomoci vybrat pro ně tu vhodnou a doprovodit je tam. V případě právní pomoci jsme schopni zajistit našeho advokáta, který je schopen klientovi pomoci v právních otázkách včetně přípravy řízení. Projekt bude probíhat kontinuálně od ledna 2022 do prosince 2022 a to dle potřeb klientů. Návštevy ve Vojenské nemocnici na oddělení psychiatrie budou probíhat 1x za 14 dní na komunitě, s PN jsme dohodnuti služby poskytovat na zavolání, rovněž nás mohou pacienti oslovit prostřednictvím letáků. Jednou týdně by pro klienty po propuštění měla od ledna 2022 fungovat sociálně-právní poradna.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ