• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti – celorepublikový projekt

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt podpořil: Janssen-Cilag s.r.o.

 

Projekt Pacientští důvěrníci a advokáti je jedním ze základních projektů Spolku KOLUMBUS. Záměrem našeho projektu je zvýšení kvality péče o duševně nemocné spoluobčany (uživatele psychiatrické péče) hospitalizované ve zdravotnických zařízeních v České republice. Zaměřujeme se na dodržování práv pacientů tím způsobem, že na psychiatrická oddělení docházejí důvěrníci, kterým mohou pacienti sdělit své pocity a výhrady k léčbě a pacientský důvěrník může asistovat danému pacientovi při rozhovoru s ošetřujícím personálem. Pokud je to třeba, informuje důvěrník právníka společnosti a zprostředkuje schůzku s pacientem nebo je mu předán samotný e-mailový či telefonický kontakt. Komunikujeme s personálem o potřebách a právech pacientů. Dáváme osobám s duševním onemocněním emoční podporu zejména v akutní fázi onemocnění jako prostředek ke stabilizaci nemoci vlastním příkladem na cesta k úzdravě. Vytváříme systém zpětné vazby od pacientů v psychiatrických nemocnicích pro vedení těchto nemocnic. Edukujeme pacienty o službách a též nabídkách jiných neziskových organizací především chráněného bydlení. Předáváme též informace o právech pacienta při léčbě, o vznikajících Centrech duševního zdraví, vyhledáváme na přání pacienta budoucí ambulantní lékaře, vyhledáváme též odpovídající práci (chráněného typu i na volném trhu práce) apod. Informace pro klienty psychiatrických nemocnic jsou na letácích v nemocnicích, dále pak na letácích, které rozdáváme přímo na odděleních v psychiatrických nemocnicích, na webu Spolku KOLUMBUS. Klienty o naší službě informuje i odborný personál, to znamená psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a sociální pracovnice.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ