• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ
Účastnili jsme se akce Mezi ploty 2023 v Praze v Bohnicích. 😊

Mohli jste u nás zakoupit umělecká díla našich členu a také se více dozvědět o našich aktivitách a cílech. 👋

Děkujeme organizátorům a naším členům za uskutečnění této akce!


Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ