• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

projekt probíhal v letech 2011 – 2012

Hlavní cíle projektu:

-          doprovod cílové skupiny před a po ukončení hospitalizace do svého místa bydliště, na úřady a instituce, dále k ambulantním lékařům, do prvního zaměstnání po hospitalizaci apod.

Cíl byl plněn – doprovody byly pravidelně realizovány.

Jedná se především o doprovody domů k vyřizování záležitostí, které nejsou možné zajistit ve zdravotnických zařízeních a to ani  prostřednictvím sociálních sester. Dalšími účely doprovodů jsou: doprovody do bankovních ústavů, na poštu, návštěvy církevních zařízeních, kdy duchovní podpora při duševním onemocnění je velmi důležitou součástí pacientovi zdravy.

-          aktivní internetové vyhledávání zaměstnání a bydlení (především chráněného) v kanceláři sdružení  po dohodě s uživatelem naší služby

Pacientští podpůrci zajišťovali, pro doprovázené pacienty,  vyhledávání chráněných pracovních dílen, chráněného bydlení a dalších vyžádaných informací, jednak v naší kanceláři, ale i po skončení doprovodu z domova.

-          podpora fungování pacientů s duševní poruchou v jejich domácím prostředí a v komunitě a  jejich zapojení do svépomocných skupin psychiatrických pacientů

Též tento cíl  je naplňován realizovanými doprovody našich pacientských podpůrců. V záznamových listech, které jednotlivý podpůrci o doprovodech vedou, se setkáváme s častým požadavkem klientů o doprovod do domácího prostředí.  Hospitalizovaní lide s duševním onemocněním nejsou často schopni bez podpory pacientských podpůrců, vzhledem k akutnímu zdravotnímu stavu, vyřizovat běžné životní záležitosti a proto naší podporu velmí vítají.

Doprovody do komunit jsou hlavně do zařízeních poskytovatelů komunitních služeb, kde se klienti, společně s podpůrcem, informují o službách a případně je i začínají užívat. Jde např. o FOKUS, ESET – HELP, BONA, GREEN – DOORS, BAOBAB a další.

 -   zapojení mladých lidí – studentů – dobrovolníků do daného projektu k prohloubení znalostí sociálně – zdravotního prostředí a získávání budoucích pracovníků v této oblasti dostatečnou výchovou o životě duševně nemocných

-          zapojení duševně nemocných uživatelů ve stabilizovaném stavu jako dobrovolníků

Uživatelé psychiatrické péče potřebují ke své zdravě také smysluplnou aktivitu, která vede ke stabilizaci jejich zdravotně – sociální situaci. Z vlastních zkušeností a z dalších podpůrných činností našich aktivních členů víme, jak důležité je zapojení se do společenských aktivit. Pravdou je, že osob s duševním onemocněním, kteří jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu( v remisi) není mnoho a velmi těžko je v naší komunitě nacházíme.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ