• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Popis projektu:

Záměrem projektu je realizace řešení, jak udržet a vytvořit chráněná pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním, v našem případě členů KOLUMBUS o.s. Zaměstnanci na částečný pracovní úvazek budou poskytovat zdravotně-sociální služby psychiatrickým pacientům hospitalizovaným v psychiatrických léčebnách či v lůžkových psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic. Služby jsou zaměřeny především na pacienty s onemocněním s okruhu psychóz. Názvy pracovních pozic, které vytvoříme jsou: pacientský důvěrník – podpůrce, pacientský advokát, manažer – koordinátor a účetní, personální a administrativní agenda.

V současné době službu poskytujeme služby především pomocí příspěvku na zaměstnanost OZP dle §78, ale vzhledem k novele zákona o zaměstnanosti se budeme muset registrovat dle Zákona o sociálních službách. Proto je potřeba, aby zaměstnanci dosáhli rekvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Proto bychom finanční prostředky použily také na akreditovaná školení na dosažení potřebné rekvalifikace.

Pokud plánujeme a chceme současná chráněná pracovní místa (7 míst) udržet musíme na překlenovací období od července 2012 do doby registrace (předpoklad je červen 2013, po absolvování akreditovaných školení pro zaměstnance) zajistit 25% finačních prostředků na mzdy k příspěvku, dle § 78. Obdobná situace je i pro nová chráněná pracovní místa.

Přes zpřísnění podmínek v novele § 78 chceme počet chráněných pracovních rozšířit minimálně o čtyři, tedy na celkem 10 pracovníků v roce 2013.

Zdravotně-sociální služby (chráněná pracovní místa) budou poskytovány vyškolenými psychiatrickými pacienty v dlouhodobé remisi. Jedná se o podávání informací o právech pacientů, o informace kam se obrátit ohledně práce a bydlení a o emoční podporu během hospitalizace.

Cílem projektu je rovněž vytvoření a vydání metodického dokumentu „Příklad dobré praxe“, tak, aby se tato vytvoření pracovních míst pro vysokoškolsky a středoškolsky vzdělané osoby s duševním mohla v České republice dále rozšířit. V současné době jsou vytvářena pouze místa s manuální prací.

Metodický dokument bude vydán pomocí elektronického media (DVD) a bude také zveřejněn na našich webových stánkách a webovkách dalších spřízněných NNO.

Součástí projektu je i podpora výše uvedených služeb, které jsou v současné době poskytovány jako služby doplňující sociálním služeb uvedených v Zákoně o sociálních službách.

Základní údaje o projektu:

 • Příjemce: Občanské sdružení KOLUMBUS
 • Název projektu: Zaměstnáme se sami !!!
 • Registrační číslo projektu:12110165
 • Název programu: Pro zdraví
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2012
 • Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2013
 • Výše dotace: 100 000 Kč

Projekt podporují:

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ