• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Počítačová učebna - psychosociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt podpořil: Ústecká komunitní nadace

 

 

Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Cílem péče o osoby s duševními poruchami je co nejvíce podpořit schopnosti pacienta a jeho přirozené zázemí tak, aby byl schopen se sám co vypořádat se svými obtížemi. Snahou je napomoci osobám s duševní poruchou k dosažení produktivního a subjektivně uspokojivého života v přirozených podmínkách. Duševní nemoc však sebou přináší sníženou schopnost prosazovat své zájmy, nižší odolnost proti stresu, přidružují se další choroby, a to vše snižuje schopnost takto nemocných osob se plně integrovat do pracovního a společenského života. Důvody výběru cílové skupiny: Spolek KOLUMBUS má mnohaleté zkušenosti s problematikou duševního onemocnění. Všichni členové spolku mají osobní zkušenost jak s vážným, tak lehčím duševním onemocněním. Mnozí z nich se museli kvůli nemoci vzdát svých zaměstnání a ocitli se v plném nebo částečném invalidním důchodu. Taková životní změna se všemi dalšími aspekty nemoci sebou nese zhoršení společenského uplatnění na otevřeném trhu práce. Spolek KOLUMBUS vznikl z potřeby uživatelů psychiatrické péče se pracovně a sociálně začlenit a především zlepšit postavení psychicky nemocných osob ve společnosti. Mnohaleté zkušenosti a znalosti z oblasti psychiatrické péče využíváme ve Spolku KOLUMBUS při jednáních s veřejnou správou, zdravotnickými zařízeními a zařízeními poskytujícími sociální rehabilitaci duševně nemocným.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ