• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Pacientští důvěrníci a advokáti

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Tyto projekty podpoří: Magistrát hlavního města Prahy – odbor zdravotnictví

 

 Svépomocné aktivity zaměřené na podporu zájmů a práv uživatelů psychiatrické péče - informační i emoční podpora hospitalizovaných pacientů v psychiatrických zařízeních. Jedním z cílů je informování pacientů o jejich právech v průběhu léčby a o možnostech jejich prosazení včetně zajištění přístupu k právní a sociální pomoci. Zprostředkováváme kontakt s vnějším světem a též s jinými uživateli péče, kteří se dostali již do fáze úzdravy. Snažíme se o vytvoření zpětné vazby mezi hospitalizovanými osobami a zdravotnickým personálem pro vedení nemocnic. Spolupracujeme s vedením nemocnic, aktivizujeme uživatele psychiatrické péče, zapojujeme je do uživatelského hnutí a svépomocných aktivit. V případě zájmu klienta zprostředkujeme kontakt i asistenci u ošetřujícího lékaře. Naše cíle a aktivity navazují na dlouhodobou podporu projektu od roku 2004. Působnost Spolku KOLUMBUS je celorepubliková, tento projekt je vykonáván a realizován na území hlavního města Prahy.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ