• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Projekt: Zkvalitnění života pacientů v léčebnách- sportovní aktivity

Projektový tým: Lucie + Jana Munclingerová

Realizátor: Jan Jaroš

Účast projektu: členové o.s. KOLUMBUS

Místo realizace: Jihomoravský kraj

Finanční podpora: Simens Industrial Turbomachinery s.r.o, Olomoucká,Brno

Celkový cíl projektu: zpestřit a obohatit klientům pobyt ve stacionáři

- pomoci koupit potřebné vybavení na cvičení,na které léčebna nemá finance a byly by zapotřebí(termín zahájení: leden 2011- únor 2012)

- zaplnit volnočasové aktivity

- zkvalitnit pobyt ve stacionáři

- víceúčelovost (možnost část věcí propůjčovat př. na relaxaci, muzikoterapii,tanci)

Uskutečnění: Projekt byl v roce 2012 předán do centra sociálních služeb, p. o. Denní stacionář a domova GAUDIUM. Schodová, Brno. Na daný projekt se našly prostory, kde bylo vybavení instalováno tak, aby bylo plnohodnotně a účelově využito, aby to bylo pro klienty vhodné a bezpečné.

 Projekt byl s nadšením přijat(2012), předán (2012) a  v letošním roce 2013 je již plnohodnotně  využíván.

 Vybrali jsme toto sdružení, protože zde máme klienty, kteří jsou často hospitalizováni v PL Brno – Černovice, a tak vzniklo mezi o.s. KOLUMBUS a GAUDIem vzájemné propojení. Došlo k pochopení, jak klientům pomoci a tak zároveň  rozvíjet další vzájemnou spolupráci při návazné péči o klienty, kteří jsou propuštěni z PL Brna-Černovic.

Díky projektu, který je víceúčelový, protože dané věci se mohou částečně využít venku i v budově . Jelikož jsou pomůcky kvalitní budou moci být používány řadu let.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ