• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Z domova zpět do společnosti

Projekt podpořen MČ Praha 10

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Popis projektu

Duševně nemocní spoluobčané často zůstávají se svými problémy v domácím prostředí sami, proto jsme nabízeli naši pomoc formou návštěv těchto lidí a doprovodů do společenského prostředí. Vzhledem k tomu, že se někdy od společnosti hluboce izolují, chtěli jsme jim pomoci se znovu začlenit. Tento projekt se týká doprovodů do společnosti a návštěv doma při dlouhodobé odloučenosti těchto lidí ve společnosti. Celkový počet osob, kterým jsme pomohli v roce 2020 je 76. Bylo odpracováno 486,5 hodiny, z toho 265,5 hodin na návštěvě. Počet návštěv činil 54. Počet obyvatel z Prahy 10, kterým bylo pomoženo byl 20 osob. Těžiště projektu spočívá v reálné pomoci pacientům po hospitalizaci. Jedná se o návštěvy v rodině, kam se pacient vrací po pobytu v nemocnici a jeho doprovázení znovu za jeho zájmy do společnosti. Naši pracovníci posilovali důvěru pacientů, že vyléčení a zapojení se do běžného života je možné i u nich. V roce 2020 jsme se setkali poprvé s koronavirovou krizí, kdy se většina akcí nemohla konat. Proto jsme měli pouze 2 společenské akce, ale návštěvy doma a doprovody se i nadále konaly. Lidé používali při setkávání ve větší míře roušky i při konaní akcí.

Cílová skupina

Primární cílová skupina

• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy v psychiatrické nemocnici Bohnice
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy Psychiatrické kliniky Ke Karlovu 11, 
• uživatelé psychiatrické péče hl. m. Prahy psychiatrického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Střešovice

Sekundární cílová skupina

• rodina pacienta a bližší okolí
• širší veřejnost
Uživatelé psychiatrické péče s lehkým, středně těžkým i chronickým duševním onemocněním. Tato cílová skupina vyžaduje velmi odborný a citlivý přístup, mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní zdraví.

 Průběh realizace

Zprostředkovávali jsme kontakt s vnějším světem a s jinými uživateli. Jsme vedeni také naším zájmem rozšiřovat svou členskou základnu z těchto pacientů a snažíme se je aktivizovat i tím, že v případě zájmu mohou začít pro náš spolek pracovat. Projekt podporuje plynulý přechod z hospitalizace v PN Bohnice a z psychiatrických odděleních nemocnic do běžného společenského života.

V tomto novém projektu „Z domova zpět do společnosti“ jsme se dlouhodobě snažili o návštěvy dané osoby v domácím prostředí a doprovázet je do společnosti, napravovat špatné rodinné vztahy apod.

Služba jako sociální není registrována, byla vykonávána svépomocí.

Výše uvedené skutečnosti mají značný společenský význam činnosti (a tím je naplňována smysluplnost projektu). Jednotlivé činnosti vhodně doplňují systém zdravotních a sociálních služeb, jedná se o nedostatkovou službu, kterou chceme prosadit do reformovaného systému péče o osoby s duševním zdravím.

Harmonogram realizace projektu byl dodržován.

Budoucnost projektu

V roce 2020 jsme provedli inovaci projektu úspěšného v roce 2018 tak, že jsme nemocné vodili na společné akce, kde se setkali s jinými osobami a mohlo mezi nimi vzniknout osobní přátelství. Jednalo by se o návštěvy solné jeskyně v Praze 10.

Hodnocení projektu

Dlouhodobě hodnotíme úspěšnost našich projektů počtem hodin, počtem osob, kterým pomůžeme a také pomocí počtu samotných návštěv u této cílové skupiny. Vytváříme tabulky a grafy, kde jsou přehledně uvedeny tyto informace. Z hlediska doprovodu vytváříme též tabulky a grafy s přehledem místa určení, kam bylo potřeba doprovod vykonat.

Propagace projektu

Propagace projektu a loga MČ Praha 10 je k dispozici na webových stránkách Spolku KOLUMBUS (www.spolekkolumbus.cz) v rubrice Aktuální projekty a samotné logo dále na letácích spolku. O daném projektu jsme se zmiňovali při naší činnosti v psychiatrických zařízeních hlavního města Prahy jako jedné z forem přímé pomoci pacientům, také náborový leták pro pomoc nemocným je uveden v aktualitách projektu. Vzhledem k zvýšenému zájmu nemocných jsme se snažili v souladu s naší nabídkou dávat přednost lidem žijícím na Praze 10. Projekt je dále uveden v Katalogu sociálních a návazných služeb, který byl vytvářen za pomocí jednotlivých organizací v rámci komunitního plánování.

Výsledky projektu

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ