• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Název projektu: Zpět do kondice na Praze 10 se Spolkem KOLUMBUS

Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Tento projekt podpoří: Městská část Praha 10

 

 Projekt je zaměřen na posílení fyzické kondice, sociálního začlenění a emoční podporu osob s duševním onemocněním na Praze 10. Cílem je zlepšení jejich zdraví a posílení vazeb k místu, kde žijí. Jeho náplní je více integrovat psychicky nemocné osoby do společnosti a navést je k aktivnímu trávení volného času pohybem. Pacientští důvěrníci Spolku KOLUMBUS jim poskytnou doprovodné služby a organizačně zajistí aktivity projektu - vycházky a návštěvy akcí.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ