• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Projekt: Rehabilitační počítačová učebna pro uživatele psychiatrické péče

Projektový tým:
Řešitel projektu: Jan Jaroš
Koordinátor: Ing. arch. Milan Jíša

Finanční podpora: Hlavním podporovatelem projektu v roce 2010 bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.    

Doba realizace projektu: od  3. 1. 2010  do 31. 12. 2010
Místo realizace projektu:  kancelář o.s. Kolumbus, Na Moráni 7, Praha 2

Popis projektu

Projekt „Rehabilitační počítačová učebna pro uživatele psychiatrické péče“ je svépomocnou zdravotně sociální službou našeho celorepublikového občanského sdružení uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS, jako součást rozšiřování komunitních služeb pro obyvatele hl.m. Praha. Projekt byl realizován pro cílovou skupinu uživatelů psychiatrické péče s lehkým, středně těžkým i chronickým duševním onemocněním. Tato cílová skupina vyžadovala velmi odborný a citlivý přístup a mnoho specifických znalostí a dovedností z oblasti péče o duševní zdraví.

Základní ideou projektu je pomocí kurzů práce na PC získat či zdokonalit počítačovou gramotnost uživatelů psychiatrické péče a tím mimo jiné zvýšit možnost účastníků kursu zapojit se do života ve společnosti, ze které jsou vyčleňování i pro jejich neznalost práce s PC a internetem. Specifikou projektu je skutečnost, že kurzy lektorují samotní uživatelé psychiatrické péče. Pokud lektoři mají osobní zkušenost s duševní nemocí, dokáží se lépe vcítit do pocitů osob s duševním onemocněním a mají pochopení pro jejich potřeby při výuce.

Při náboru klientů jsme spolupracovali, především se sociálními sestrami v PL Praha Bohnice. Dalším prostředkem získávání klientů byla inzerce v časopisu ESPRIT,   distribuce letáčku na informačních střediska MČ Prahy 2, informační středisko Kontakt v Jungmannově ul. a v PL Bohnice. Také se osvědčilo doporučení v komunitě občanů s duševním onemocněním na jednotlivých pavilónech v PL Praha-Bohnice, kam pravidelně dochází naši členové jako Pacientští důvěrníci.

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ