• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Projekt

Termín zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Místo realizace projektu: Praha 10

Tento projekt podpořil:

Hlavním cílem projektu bylo zapojení uživatelů psychiatrické péče do edukace cílové skupiny – studenti středních škol a učilišť Prahy 10, která podpořila tento grant v roce 2016 stejně jako i v roce 2014. V roce 2017 podpořilo tento projekt Ministerstvo zdravotnictví. V rámci projektu někteří členové našeho pracovního týmu, který byl složený při přímé realizaci ze 4 přednášejících a 1 pracovníka IT, navštěvovali Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, Trhanovské nám. 129/8, Praha 10, aby zde pomocí svých příběhů a prezentací mladým lidem ozřejmili potíže při uzdravení, kterými ve svém životě procházejí. Hovořili o svých rodinách, o svých zážitcích s nemocí, o své práci, nelze však opominout reformu psychiatrické péče.

V roce 2017 se zúčastnilo přednášek 71 studentů a studentek, z toho 17 chlapců a 54 dívek ve věku od 15 – 20 let. Z daného souboru byly 4 osoby z gymnázia a 67 ze středního odborného učiliště.

Obecné cíle projektu byly tyto:

•    informovat o duševních poruchách obecně
•    informovat o specifických psychózách
•    zvýšení informovanosti a uvědomění si studentů, že kouření marihuany může fungovat jako spouštěč duševní poruchy
•    spolužití rodičů a příslušníků rodin osob s duševním onemocněním
•    informovat o nízkoprahových zařízení pro osoby s duševní poruchou
•    informovat o destigmatizačním procesu v rámci psychiatrie jako takové
•    zapojení pacientů do diskuze o duševních poruchách a osobních zkušeností s duševním onemocněním

 

 

 

 

 Výsledky z projektu:

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ