• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Už několik let se v Praze koná Jarmark u Ludmily. Návštěvníci se na něm mohou setkat s neziskovými organizacemi ze sociální sféry, s jejich klienty i pracovníky. Součástí jarmarku je obvykle i prodej výrobků chráněných dílen z celé České republiky. Tradičně tam mívá svůj stánek i spolek Kolumbus, zájemci si mohli koupit obrazy jeho členů i letos.

Jako ústřední téma letošního jarmarku zvolili pořadatelé destigmatizaci osob s psychiatrickým onemocněním. Chtěli upozornit širokou veřejnost na téma duševních nemocí a zmírnit předsudky vůči lidem, kteří jsou ‚jiní‘. Návštěvníci se od zúčastněných odborníků dozvěděli, jak mohou sami podpořit osoby s chronickými psychickými potížemi. K dispozici byly i informační materiály s přehledem organizací, které se tématem zabývají, a to včetně kontaktů.

Některé neziskové organizace, které v oblasti duševního zdraví působí, měly na jarmarku svůj stánek, mezi nimi i spolek Kolumbus, který prodával odznáčky i obrázky. Návštěvníci měli o stánek organizace zájem, podpořili ho i moderátoři akce, kteří několikrát zvali příchozí k návštěvě stánku a nákupu. Lidé ze sdružení za to organizátorům děkují.

Jarmark uspořádala pražská pobočka Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko křesťanské pomoci. Letos se akce konala již po čtyřiadvacáté, proběhla 10. září od jedenácti hodin dopoledne do sedmi hodin večer.

Copyright © 2021 - Spolek KOLUMBUS