• 005

    Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

  • 004

    Každá bolest skrývá své pozitivum.

  • 003

    Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

  • 002

    Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

  • 001

    Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

Spolek KOLUMBUS se 24.7. - 25.7.2021 zúčastnil festivalu Bohnice na Housce.

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ