• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Naše pobočka v Brně opět rozvijí své aktivity na pomoc duševně nemocným! 😉

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ