• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

beru Ti řasu z Tvých víček
beru Ti lesk barevných sklíček

beru Ti tep Tvého srdce
jež bije tak náhle a tak prudce

beru Ti vše a máš to u mě
tak popros trochu nerozumně

váhavými slovy
a budeme šťastnými blázny oba
kdo ví

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ