• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

 • 001

  Nikdy neříkej, že se k nám nedostaneš.

Logo
PDZ

melodie pronikla
a ten rytmus mě kroutí

přistupuješ blíž
a je to tak k obejmutí

zastavuješ moje boky
zpomaluješ ten spád

i když dál se kroutím
teď to má Tvůj řád

Copyright © 2022 - Spolek KOLUMBUS
PDZ