• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

kéž nám láska potrvá
cestou životem, cestami život

hned se smějem, hned zas pláčem
hádej kdo je více nadšen

jednou Ty a jednou já
kéž nám láska potrvá

(tak jsme spolu oba dva)

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ