• 005

  Bláznit je lidské, být dokonalý božské ...a já nejsem dokonalý

 • 004

  Každá bolest skrývá své pozitivum.

 • 003

  Na konci tunelu je vždy vidět světlo.

 • 002

  Lidská blízkost je silnější, nežli jakýkoliv jiný medikament.

Logo
PDZ

Tomášek se usmívá
podívám se podíváš
na ty krásy světa
aby láska vzkvetla

Tomásku ty malý kluku
podám podáš podáme si ruku
cestou kolem světa
aby láska vzkvetla

úsměv patří všem
vem si ho jen vem

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS
PDZ